Produkter


Dekoretiketter

För produktmärkning och profilering. Etiketterna kan vara tryckta i en eller flera färger, med eller utan lack.

Etiketterna trycks digitalt eller konventionellt beroende på lay-out och upplaga.

Materialval är beroende på vilken typ av förpackning som skall märkas, i vilken miljö som etiketten skall appliceras och i vilken miljö som den kommer att förvaras.

Etikettlösningar som bl.a. används inom livsmedels-, dryckes-, kemiskteknisk- eller tillverkningsindustrin.
Logistiketiketter

I thermo-, pappers-, eller syntetmaterial för tilltryck i thermo-, thermotransfer-, inkjet- eller laserskrivare.

Etiketterna kan vara otryckta eller tryckta och levereras på rulle, fals eller ark.

Logistiketiketter används inom de flesta verksamheter för att märka och identifiera produkter, emballage, transporter m.m.

Interket har många lösningar som t.ex. paketspecifikationer till sågverksindustrin och hyllkantsetiketter i kartong eller thermokartong.
Varningsetiketter

Varningsetiketter med faropiktogram för märkning av kemiska produkter enligt GHS och CLP.

Farligt gods etiketter för märkning av farligt gods vid transporter enligt gällande regelverk.

Standardsortimentet av Varningsetiketter och Farligt Gods etiketter finns i olika storlekar och levereras på rulle.

Se vårt standardsortiment här.

Utöver vårt standardsortiment så har vi möjligheter att leverera kundanpassade lösningar.
Variabel information

Kundanpassade etiketter som innehåller variabel information som t.ex. sekventiell numrering eller olika typer av streckkoder.

Streckkoderna kan vara printade som EAN-, Code 128, Datamatrix-, QR-kod m.m.

Koderna kan vara statiska, sekventiella eller enligt en anvisad databas.

Etiketterna med den variabla informationen kan produceras på olika typer av material samt även vara laminerade för att ytterligare skyddas mot yttre påverkan.
Färgband

Vi har ett brett sortiment av färgband som fungerar till de flesta förekommande modellerna av thermotransferskrivare på marknaden.

Färgbanden finns i olika bredder och olika kvaliteter (wax, wax/resin och resin).

Valet av färgbandskvalitet är beroende på vilket material som skall tilltryckas samt i vilken miljö som tilltrycket skall fungera i.

Våra thermotransferfärgband är kvalitetsband som tillverkas utav en av världens största tillverkare av färgband.
Sjukhus- & Laboratorieetiketter

BarCodePrint är en del av Interket som har specialiserat sig på etiketter till sjukhusens vårdavdelningar, mottagningar och laboratorier.

I sortimentet finns bl.a. sprutetiketter, sondetiketter, sprutpumpsetiketter, ROS-etiketter,

Gå vidare till BarCodePrints hemsida för mer information här.


BarCodePrint

Kontaktuppgifter

Ring oss

Telefon: 042 – 26 33 22

Öppettider

Mån-tis: 08.00 – 17.00

Fre: 08.00 – 16.00

E-post

Maila oss: info@interket.se

Postadress

Interket AB

Box 5004

250 50 Helsingborg

Besöksadress

Interket AB

Landskronavägen 28

252 32 Helsingborg

Våra tjänster

prepress

Prepress

Vi finns gärna med från start när en etikett ska utformas för att ge dig råd om layout, tryckbarhet och reprografiska digitala filformat.

Lager

Vi kan lagerhålla dina etiketter och färgband. Tillsammans gör vi en avropsplan med min- och maxnivåer för att säkerställa tillgången i din produktion.

lager
sjö

Hållbarhet & miljö

Vi använder oss i första hand utav insatsvaror och material som är så miljövänliga som möjligt. Exempel på detta är; pappersmaterial som är FSC-certifierade, adhesive som är godkända för indirekt kontakt med livsmedel, lacker som är lågmigrerande, toner (digitaltryck) som är den mest miljövänliga som finns på marknaden m.m.

Dokument

Leveransvillkor

Allmänna leveransvillkor för etikettindustrin

SLE 10 »

Offertförfrågan

Fyll i det länkade formuläret så återkommer vi inom kort

Gör en förfrågan »

Varningsetiketter

Standardsortiment av faro- och varningssymboler för märkning av farligt gods

Varningsetiketter »

Spolschema

Anger etikettens placering på etikettbanan

Spolschema »

Code of Conduct

Interket-koncernens uppförandekod

Code of conduct »

Kontakta oss

Lämna ett meddelande här nedan så återkommer vi inom kort.

Interket Sverige
Box 5004, 250 05, Helsingborg
Tel: 042 – 26 33 22
E-post: info@interket.se

Hitta hit

Följ oss